Knowledge

Knowledge : ความรู้เกี่ยวกับอาหาร คือ สิ่งที่เราจะต้องเจออยู่ทุกๆ วัน เพราะ การกิน เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากกับชีวิตของมนุษย์ แต่ถึงแม้ว่าเราจะได้หยิบจับหรือบริโภคมันอยู่ตลอด เราจึงจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกิน วิธีการบริโภค หรือ วิธีปรุงอาหาร ที่เพื่อนๆ อาจจะไม่รู้กันมาก่อน